top of page

Privacy verklaring B&B EAT & SLEEP

Marie-Christine Boone is de functionaris gegevensbescherming van B&B EAT&SLEEP
Hij/zij is te bereiken via bbeatandsleep@gmail.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

B&B EAT&SLEEP kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van B&B EAT&SLEEP.  
B&B EAT&SLEEP kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  •  Uw voor- en achternaam

  •  Uw adresgegevens

  •  Uw telefoonnummer

  •  Uw e-mailadres

  •  Uw IP-adres

 

 

WAAROM HEEFT B&B EAT&SLEEP GEGEVENS NODIG

 

B&B EAT&SLEEP verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan B&B EAT&SLEEP uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BEWAART B&B EAT&SLEEP DE GEGEVENS

 

B&B EAT&SLEEP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

HOE BEVEILIGT B&B EAT&SLEEP DE PERSOONSGEGEVENS

B&B EAT&SLEEP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bbeatandsleep@gmail.com

DELEN MET ANDEREN

 

B&B EAT&SLEEP verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN VAN WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van B&B EAT&SLEEP worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. B&B EAT&SLEEP gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

 

B&B EAT&SLEEP maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan B&B EAT&SLEEP te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

B&B EAT&SLEEP heeft hier geen invloed op.
B&B EAT&SLEEP heeft Google geen toestemming gegeven om via B&B EAT&SLEEP verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naarbbeatandsleep@gmail.com.
B&B EAT&SLEEP zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.

bottom of page